02926 522 777

Thuỷ sản Minh Phú - Cảng Cái Cui - Cần Thơ

Thuỷ sản Minh Phú - Cảng Cái Cui - Cần Thơ - Tổng diện tích: 10.000m2


 

Tên dự án: Thuỷ sản Minh Phú - Cảng Cái Cui - Cần Thơ
Tổng diện tích: 10.000m2
Địa điểm xây dựng: Cần Thơ
Nhà thầu thi công: CÔNG TY TNHH SẤU CON