02926 522 777

Thực phẩm miền tây - Cần Thơ

Thực phẩm miền tây - Cần Thơ - Tổng diện tích: 3.000m2


 

Tên dự án: Thực phẩm miền tây - Cần Thơ 
Tổng diện tích: 3.000m2
Địa điểm xây dựng: Cần Thơ
Nhà thầu thi công: CÔNG TY TNHH SẤU CON