02926 522 777

Nhà xưởng sản xuất bánh pía Tân Huê Viên

Nhà xưởng sản xuất bánh pía Tân Huê Viên - Tổng diện tích: 50.000m2


   

 

  

 

Tên dự án: Nhà xưởng sản xuất bánh pía Tân Huê Viên
Tổng diện tích: 50.000m2
Địa điểm xây dựng: Sóc Trăng
Nhà thầu thi công: CÔNG TY TNHH SẤU CON