02926 522 777

Nhà xưởng BVTV Đồng Tháp

Nhà xưởng BVTV Đồng Tháp - Tổng diện tích: 45.000m2


 

 

 

Tên dự án: Nhà xưởng BVTV Đồng Tháp
Tổng diện tích: 45.000m2
Địa điểm xây dựng: Đồng Tháp
Nhà thầu thi công: CÔNG TY TNHH SẤU CON