02926 522 777

Nhà máy xay xát lúa gạo - Cờ Đỏ - Cần Thơ 50.000m2

Nhà máy xay xát lúa gạo - Cờ Đỏ - Cần Thơ - Tổng diện tích: 50.000m2


  

 

Tên dự án: Nhà máy xay xát lúa gạo - Cờ Đỏ - Cần Thơ
Tổng diện tích: 50.000m2
Địa điểm xây dựng: Cần Thơ
Nhà thầu thi công: CÔNG TY TNHH SẤU CON