02926 522 777

Nhà máy Công ty Cơ khí Sài Gòn - Mekong

Nhà máy Công ty Cơ khí Sài Gòn - Mekong - Tổng diện tích: 80.000m2


 

Tên dự án: Nhà máy Công ty Cơ khí Sài Gòn - Mekong
Tổng diện tích: 80.000m2
Địa điểm xây dựng: KCN Bình Minh - Vĩnh Long
Nhà thầu thi công: CÔNG TY TNHH SẤU CON