02926 522 777

Dây chuyền sản xuất lúa gạo Vĩnh Bình - An Giang

Dây chuyền sản xuất lúa gạo Vĩnh Bình - An Giang - Tổng diện tích: 50.000m2


  

 

Tên dự án: Dây chuyền sản xuất lúa gạo Vĩnh Bình - An Giang
Tổng diện tích: 50.000m2
Địa điểm xây dựng: An Giang
Nhà thầu thi công: CÔNG TY TNHH SẤU CON