02926 522 777

Dây chuyền sản xuất lúa gạo - Bạc Liêu

Dây chuyền sản xuất lúa gạo - Bạc Liêu - Tổng diện tích: 70.000m2


 

Tên dự án: Dây chuyền sản xuất lúa gạo - Bạc Liêu
Tổng diện tích: 70.000m2
Địa điểm xây dựng: Bạc Liêu
Nhà thầu thi công: CÔNG TY TNHH SẤU CON